Ελληνικά | English

ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ EΝΗΛΙΚΩΝ

ΕἰσαγωγὴΔιεθύντρια Θεραπευτικοῦ Τομέως: Ἀθνασία Κακούρη-Μπασέα

Συντονίστρα Θεραπευτικοῦ Τμήματος Ἐνηλίκων: Χαρὰ Χαριτάκη

Στὸ Τμῆμα Θεραπείας ᾿Ενηλίκων μποροῦν νὰ ἀπευθύνονται ἄτομα ποὺ ἀντιμετωπίζουν ψυχολογικὰ προβλήματα, ὁποιουδήποτε τύπου, ὑπὸ τὴν προϋπόθεση ὅτι προσέρχονται μὲ τὴ θέλησή τους.

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 7/28/2022
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.