Ελληνικά | English

ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ EΝΗΛΙΚΩΝ

Θεραπεία Οἰκογένειας-ΖεύγουςΣυντονιστής: Κωνσταντίνα Λατσώνα

῾Η θεραπεία Οἰκογένειας καὶ Ζεύγους ἀκολουθεῖ μία ἐπιλεκτικὴ προσέγγιση, θεωρητικὴ καὶ πρακτική, ἐπηρεασμένη σὲ μεγάλο βαθμὸ ἀπὸ τὴν ῾Ομαδικοαναλυτικὴ θεωρία. Λειτουργεῖ μὲ δύο Θεραπευτὲς Οἰκογένειας καὶ ὀργανωτικὰ ἀνήκει στὸ Τμῆμα Θεραπείας Οἰκογένειας καὶ Παιδιῶν.

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 6/12/2019
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.