Ελληνικά | English

ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ EΝΗΛΙΚΩΝ

῾Υποστηρικτικὲς ΘεραπεῖεςΣυντονιστής: Δημήτρης Μοσχονᾶς

Συμβουλευτικὲς Συναντήσεις: πρόκειται γιὰ περιορισμένο ἀριθμὸ συναντήσεων (μία ἢ δύο), μὲ σκοπὸ τὴν ἀντιμετώπιση συγκεκριμένου προβλήματος, ποὺ ἀφορᾶ εἴτε τὸν ἴδιο τὸν ἐνδιαφερόμενο εἴτε μέλος τῆς οἰκογενείας του κ.λ.π.

Παρακολούθηση Παλαιῶν Περιστατικῶν (follow-up): συναντήσεις μὲ πρώην θεραπευόμενους οἱ ὁποῖοι, ἐνῶ ἔχουν ὁλοκληρώσει μία ψυχοθεραπευτικὴ διαδικασία, χρήζουν, ἐν τούτοις, ἐνθαρρυντικῆς ἢ φαρμακευτικῆς ὑποστήριξης κατὰ διαστήματα.

Οἰκογενειακὲς Συναντήσεις: παράλληλα μὲ τὴ θεραπεία τοῦ ἐνδιαφερομένου, γίνονται συναντήσεις μὲ τὴν οἰκογένεια εἴτε ἐνημερωτικοῦ περιεχομένου εἴτε πρὸς ἐπαναπροσδιορισμὸ τῶν θεραπευτικῶν στόχων.

Φαρμακοθεραπεία: συστηματικὴ παρακολούθηση καὶ ἔλεγχος τῆς φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς τοῦ θεραπευομένου.

Ἐφημερίες: ἐκτὸς τῶν ἐργασίμων ἡμερῶν καὶ ὡρῶν λειτουργίας τοῦ Α.Ψ.Κ., ὑπάρχουν ὀργανωμένες ἐφημερίες γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἐκτάκτων ἀναγκῶν τῶν θεραπευομένων τοῦ Κέντρου.

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 10/18/2022
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.