Ελληνικά | English

ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ EΝΗΛΙΚΩΝ

Πρώτη Συνάντηση καὶ Διαγνωστικὴ ΠερίοδοςΚατὰ τὴν πρώτη συνάντηση διαμορφώνεται μιὰ ἀρχικὴ ἐκτίμηση τοῦ προβλήματος ἐνῶ, παράλληλα, ὁ ἐνδιαφερόμενος ἐνημερώνεται γιὰ τὶς ὑπηρεσίες ποὺ παρέχονται. ῾Η διαγνωστικὴ περίοδος ἔχει ὡς σκοπὸ τὴ διαμόρφωση μιᾶς ὁλοκληρωμένης ἐκτίμησης, προκειμένου νὰ συγκροτηθεῖ ἡ θεραπευτικὴ πρόταση. Περιλαμβάνει:

Ψυχιατρικὴ ᾿Εκτίμηση

Ψυχολογικὴ ᾿Αξιολόγηση: xορήγηση ψυχολογικῶν δοκιμασιῶν (tests), μὲ σκοπὸ τὴν ἐκτίμηση τῆς προσωπικότητας ὡς συνόλου, μέσῳ δομημένων ἐρωτηματολογίων (Μ.Μ.Ρ.Ι., Eysenck, C.Ρ.Ι.) καὶ προβλητικῶν τεχνικῶν (Rorschach, Τ.Α.Τ., C.Α.Τ., Rotter), καθὼς καὶ τῶν ἐπιμέρους λειτουργιῶν της (π.χ. νοημοσύνης: W.A.I.S., Raven's Ρ.Μ.) κ.ἄ. Χορηγοῦνται ἐπίσης καὶ δοκιμασίες ᾿Επαγγελματικοῦ Προσανατολισμοῦ σὲ ἐφήβους καὶ νεαροὺς ἐνήλικες.

Οἰκογενειακὴ ᾿Αξιολόγηση: συνάντηση μὲ τὸ ἄμεσο οἰκογενειακὸ περιβάλλον τοῦ ἐνδιαφερομένου.

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 1/3/2021
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.