Ελληνικά | English

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Διατριβὲς Ἰνστιτούτου Θεραπείας Οἰκογένειας 


Θεωρητικὲς Ἔννοιες, Σχολές , Τεχνικές


«Ὁμαδικὴ Θεραπεία Ζευγαριῶν», Κουνέλη Ἕ., 1995.

«Μεταγενέστερες Σκέψεις πάνω στὴ Θεωρία καὶ τὴν Πρακτικὴ τῆς Προσέγγισης τοῦ Μιλάνου στὴν Οἰκογενειακὴ Θεραπεία», Μανθούλη Μ., 1995.

«Ἀπόπειρα Διερεύνησης τῆς Ἠλεκτρονικῶς Ἀρχειοθετημένης Βιβλιογραφίας τῆς Θεραπείας Οἰκογένειας», Κοκκινίδης Ἀ., 1997.

«Ὁ Ρόλος τῆς Συνθεραπείας στὴ Θεραπεία Οἰκογένειας καὶ Ζεύγους. Σύντομη Βιβλιογραφικὴ Ἀνασκόπηση», Βογιατζάκη Ζ., 1995.

«Τὸ Θωρητικὸ Ἔργο τοῦ Robin Skynner», Σιδηρόπουλος Λ., 2003.

«Dicks, H., «Συζυγικὲς Ἐντάσεις», (Μετάφραση), Τζιότζιου Ἄ., 2003.

«Θεωρίες καὶ Πρακτικὴ στὴ Θεραπεία Ζεύγους καὶ Οἰκογένειας», Παπαδοπούλου Ἄ., 2003.

«Skynner, R., «Σάρκα Μία, Ἄτομα Ξεχωριστά», (Μετάφραση), Μοιροπούλου Γ., 2004.

«Ἡ Ἐπίδραση τῆς Οἰκογένειας στὴ Σχολικὴ Φοβία», Μπουλνταδάκη Γ., 2004.

«Ὁ Ρόλος τοῦ Πατέρα στὴ Θεραπεία τοῦ Παιδιοῦ», Παπαβαρσάμη Εὐ., 2004.

«Τὸ Οἰκογενειακὸ Ἀνάγλυφο», Δήμου Δ., 2005.

«Ἡ Ἔννοια τοῦ Κατοπτρισμοῦ: Ἀπὸ τὴν Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γραμματεία ἔως τὴν "καθ' ἡμᾶς" Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση», Σμίτ Μ., 2009.

«A.C.Robin Skynner, Διερευνώντας μαζὶ μὲ τὶς Οἰκογένειες: Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση καὶ Οἰκογενειακὴ Θεραπεία», Λαγάκου Εὐ., 2007.

«Τὸ Διαζύγιο καὶ οἱ Θεραπευτικές του Προσεγγίσεις», Ξεροβάσιλα Χ., 2009.

"Ἡ Ἔννοια τῆς Ἐπικοινωνίας. Ἡ Σημασία της στὴν Ψυχοκοινωνικὴ, τὴ Συστημικὴ καὶ τὴν Ὁμαδικοαναλυτικὴ Προσέγγιση", Λογοθέτη, Εύ., 2009.

"Ἐφαρμογὲς τοῦ Οἰκογενειακοῦ Ἀναγλύφου", Πρωτοπαππᾶ Ἀ., 2010.


Κλινικὴ Πρακτικὴ


Ὁμάδες Γονέων

«Ὁμάδα Γονέων μὲ Ἐνήλικα Τέκνα ὑπὸ Θεραπεία στὸ Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο», Τσεμπερλίδου Μ., 1997.

«Ὑποστηρικτικὲς Ὁμάδες Γονέων μὲ Παιδιὰ Εἰδικῶν Ἱκανοτήτων», Λατσώνα Ν., 2001.

«Ἡ Συμβολή τῆς Ὁμάδας Γονέων στήν Ἀντιμετώπιση τῆς Τοξικοεξάρτησης. Ἡ Ὁμαδικοαναλυτικὴ Προσέγγιση Θεραπείας Οἰκογένειας», Κουρλῆ Μ., 2009.

"Ὁμαδικὴ Άνάλυση Ζευγαριῶν. Ἡ Πορεία μίας Ὁμάδας Ζευγαριῶν καὶ τῶν Μελῶν της κατὰ τὰ Τρία Πρῶτα Ἔτη Λειτουργίας της", Ἀγγέλου Θ., 2011.

Θεραπεία Ζεύγους

«Θεραπεία Ζευγαριῶν σὲ Ὁμάδα Ὁμαδικο-αναλυτικῆς Προσέγγισης στὸ Α.Ψ.Κ», Ντογραματζῆ Δ., 1995.

«Ὁμαδικὰ Φαινόμενα στὴ Θεραπεία Ζεύγους. Μελέτη μιᾶς Περίπτωσης», Καραολίδου Μ., 1997.

Θεραπεία Οἰκογένειας

«Ἡ Δυσκολία Διαφοροποίησης τῶν Μελῶν μιᾶς Οἰκογένειας: Ἕνα Κλινικὸ Παράδειγμα», Τερλίδου Χ., 1996.

Θεραπεῖες Παιδιῶν-Ἐφήβων

«Ἡ Περίοδος τῆς Ἐφηβείας: Χαρακτηριστικὰ Φαινόμενα καὶ Συναισθηματικὰ Προβλήματα», Φωτοῦ Ἄ., 1998.


Ἐκπαίδευση στὴν Οἰκογενειακὴ Θεραπεία


«Ἡ Ἐκπαίδευση στὴν Οἰκογενειακὴ Θεραπεία. Σύντομη Βιβλιογραφικὴ Ἀνασκόπηση», Ἀθητάκης Μ., 1997.

«Οἱ Φαντασιώσεις στήν Ὁμαδικοαναλυτική Ἐποπτεία», Παναγοπούλου Τ., 2008. 

     Ἒρευνητικὲς Μελέτες

«Τὸ Τμῆμα Θεραπείας Οἰκογένειας καὶ Παιδιοῦ τοῦ Α.Ψ.Κ.», Γκίνη Κ., 2004.

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 4/8/2013
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.