Ελληνικά | English

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Διατριβὲς Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας 


Γενικὰ Θέματα


«Τὰ Δομικὰ Στοιχεῖα στὶς Ψυχολογικὲς Ἀξιολογήσεις», Ἀλμπάνη Ζ., 1993.

«Ἡ Ἀπεικόνιση τῆς Παθολογίας τῆς Φάσης τοῦ Ἀποχωρισμοῦ καὶ Ἐξατομίκευσης στὸ Rorschach», Προκοπέα Ὄ., 1995.

«Ἐνδείξεις Πρόωρης Διακοπῆς τῆς Θεραπευτικῆς Διαδικασίας στὶς Δοκιμασίες M.M.P.I. καὶ Rorschach. Βιβλιογραφικὴ Ἀνασκόπηση», Χατζημπαλῆ Σ.-Θ., 1999.

«Τρία Συστήματα Ἀνάλυσης τῆς Δοκιμασίας Τ.Α.Τ.», Σκανδαλιάρη Θ., 1999.

«Παράγοντες τοῦ Μ.M.P.I. καὶ τοῦ Rorschach Ἐνδεικτικοὶ τῆς Ἔκβασης τῆς Θεραπείας», Κονίδα Ἀ., 2001.

«Οἱ Μηχανισμοὶ Ἄμυνας τοῦ Ἐγὼ στὴ Δοκιμασία Rorschach», Χουλιάρα Λ., 2003.

«Κλινικές Κλίμακες Ἀξιολόγησης τῆς Δοκιμασίας Rorschach», Νάτσιου Μ., 2004.

«Ἡ Δομὴ τῆς Προσωπικότητας στὴ Δοκιμασία Rorshach», Ἄντιτς Γ., 2005.

«Ἡ Ὀπτικὴ Ἀντίληψη μία Πολυπαραγοντικὴ Προσέγγιση», Ἀποστολίδου Μ. Εἰ., 2006.

«Κλίμακες Ἀξιολόγησης τῶν Ἀντικειμενοτρόπων Σχέσεων στὶς Δοκιμασίες Rorschach, T.A.T. καὶ WAIWS», Μανουσογιαννάκη Ἑ., 2009.

"Ἡ Δοκιμασία Rorchach", μετάφρ. ἀπὸ τὸ Handbook of Psychological Assessment (5th edition), Μητρούτσικου, Ἕ., 2010.

"Ἡ Κλινικὴ Νευροψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση", Καρύδη, Ἀ., 2010.


Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση Παιδιῶν


«Μαθησιακὲς Δυσκολίες: Ἡ Ἀξιολόγηση τοῦ Προφορικοῦ καὶ τοῦ Γραπτοῦ Λόγου: Βιβλιογραφικὴ Ἀνασκόπηση», Mουστακάτου Γ., 1994.

«Τὸ Ἐρωτηματολόγιο Ἄγχους Κατάστασης καὶ Προδιάθεσης γιὰ Παιδιὰ (STAIC): Προσαρμογὴ σὲ Ἑλληνικὸ Πληθυσμό», Ψυχουντάκη Μ., 1995.

«Μετάφραση τοῦ Βιβλίου τῶν J.E. Exner & I.B. Weiner “The Rorshach: A Comprehensive System. Volume 3: Assessment of Children and Adolescents”», Γκίνη Κ., 2004.

«Ἡ Δοκιμασία Rorschach στὴν Παιδικὴ Ἠλικία (6-12 ἐτῶν): Βιβλιογραφικὴ Ἐπισκόπηση», Θεοδώρου Γ., 2005.

«Διερεύνηση τῶν Μαθησιακῶν Διαταραχῶν καὶ τῆς Διαταραχῆς Ἐλαττωματικῆς Προσοχῆς/ Ὑπερκινητικότητας, μέσῳ τῶν Δοκιμασιῶν WISC-III καὶ Ἀθηνᾶ Τέστ», Βάϊλα Σ., 2007.


Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση Ζεύγους


«Κλίμακες Ἀξιολόγησης στὰ Ζεύγη καὶ τὶς Οἰκογένειες. Βιβλιογραφικὴ Ἀνασκόπηση τῶν Ἐτῶν 1989-1999», Χαριτάκη Χ., 2000.


Εἰδικὲς Κλίμακες Ἀξιολόγησης


«Παρουσίαση τῶν Ψυχοκινητικῶν Κλινικῶν Κλιμάκων Beck Depression Inventory Symptom Check List, Eysenk Personality Questionnaire», Μοσχονᾶς Δ., 1997.


Ἀξιολόγηση Εἰδικῶν Ψυχοπαθολογικῶν Κατηγοριῶν


«Ψυχοκοινωνικὲς Θεωρίες καὶ Μέθοδοι Ἀξιολόγησης τῶν Διαταραχῶν τῆς Διατροφῆς: Ἐπιλεκτικὴ Βιβλιογραφικὴ Ἀνασκόπηση», Λεβῆ Μ., 1994.

Ψυχολογικοὶ Παράγοντες στὴν Καρκινικὴ Νόσο. Βιβλιογραφικὴ Ἀνασκόπηση», Καλιακάτσου Κ., 2000.

«Τὰ Ψυχολογικὰ Χαρακτηριστικὰ Μεταιχμιακῆς Διαταραχῆς Προσωπικότητας μὲ Ἀλκοολισμὸ μέσῳ Μ.Μ.Ρ.Ι. καὶ Rorschach», Κοίλια Π., 2004.

«Ψυχολογικὰ Χαρακτηριστικὰ Ἀτόμων μὲ Νεοπλασίες μέσῳ τῶν Δοκιμασιῶν MMPI καὶ RORSHACH», Βερβενιώτης Κ., 2006.


Ἡ Ἀξιολόγηση στοὺς Ὀργανισμούς


«Ἐπιλογὴ Προσωπικοῦ στὶς Ἑλληνικὲς Ἐπιχειρήσεις μέσῳ Ψυχολογικῆς Ἀξιολόγησης. Βιβλιογραφικὴ Ἀνασκόπηση», Γραμματοπούλου Ν., 2005.


Ἐπαγγελματικὸς Προσανατολισμός


«Ἡ Σημασία τῆς Οἰκογένειας στὸν Ἐπαγγελματικὸ Προσανατολισμὸ τῶν Ἐφήβων», Κορομπίλια Ἄ.-Μ., 2008.


Θέματα Ἐκπαίδευσης


«Οἱ Φαντασιώσεις στὴν Ὁμαδικοαναλυτικὴ Ἐποπτεία» , Ζέρβα Ἕ., 2008.

     ρευνητικὲς Μελέτες

«Ἐνδείξεις Ἄγχους στὸ M.M.P.I. καὶ τὸ Rorschach. Συγκριτικὴ Μελέτη σὲ Κλινικὸ Πληθυσμό», Δενέγρη Ζ., 1992.

«Ἡ Δύναμη τοῦ Ἐγὼ στὸ M.M.P.I. καὶ τὸ Rorschach. Μελέτη σὲ Κλινικὸ Πληθυσμό», Πιπεργιᾶ Ἰ., 1992.

«Ἀξιολόγηση τῶν Ἀποτελεσμάτων δύο Θεραπευτικῶν Προσεγγίσεων μέσῳ τῆς Δοκιμασίας Rorschach», Κοσμόγιαννη Ἀ., 1994.

«Ἐνδεικτικοὶ Παράγοντες Ψυχογενοῦς Βουλιμίας στὴ Δοκιμασία Rorschach. Μελέτη σὲ Ἑλληνικὸ Πληθυσμὸ», Βεκιάρη Δ., 1998.

«Ἀξιολόγηση τῆς Ὁμαδικοαναλυτικῆς Ψυχοθεραπείας», Κακίτσης Π., 2001.

«Παρακολούθηση τῆς Ἐξέλιξης ἑνός Παιδιοῦ ὑπὸ Θεραπεία μέσῳ τῶν Ψυχολογικῶν Ἀξιολογήσεων», Παπαβαρσάμη Εὐ., 2004.

«Χαρακτηριστικὰ καὶ Πορεία τῶν Προσερχομένων Προεφήβων, Ἐφήβων καὶ Μετεφήβων στὸ Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο: Ἀναδρομικὴ Μελέτη Ἐτῶν 1980 – 2001.», Λαγάκου, Εὐ., 2005.

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 3/13/2013
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.