Ελληνικά | English
Καλῶς ἤρθατε.

Τὸ Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο, ὡς πολιτικὴ παρέμβαση στὴν ψυχιατρικὴ καὶ τὴν ψυχοθεραπεία, κατὰ τὰ 38 χρόνια τῆς λειτουργίας του πραγματοποίησε πολὺ περισσότερα ἀπὸ ὅσα εἶχε προγραμματίσει, φιλοδοξήσει ἢ ὁραματισθεῖ. Υἱοθετώντας ἐξ ἀρχῆς τὴν ἐμπρόσωπη ψυχοθεραπεία, ἐφαρμόσαμε τήν, σπανίως ἀκολουθούμενη, ἀρχὴ τῆς ἐντατικῆς κλινικῆς ἄσκησης ἐναρμονισμένης μὲ τὴν ἐκπαίδευση. ῾Η συστέγαση τῶν τεσσάρων ᾿Ινστιτούτων μὲ τό Κέντρο καὶ ἡ συνεχὴς διαπλοκὴ θεραπευτικῶν καὶ ἐκπαιδευτικῶν δραστηριοτήτων ἐπέφερε πολλὲς ἀναθεωρήσεις, ἀνατροπὲς καὶ καινοτομίες, πρακτικὲς καὶ θεωρητικές, στὴν ἐνάσκηση τῆς Θεραπείας καὶ τῆς ᾿Εκπαίδευσης.

Θεραπεία
opc
opc
opc

Πληροφορίες γιὰ τὶς θεραπευτικὲς δραστηριότητες
(ἐνήλικοι, οἰκογένειες, ζευγάρια, ἐφήβοι καὶ παιδιά)

Ἐκδόσεις

Πληροφορίες γιὰ τὴν ἐκδοτικὴ σειρὰ «Σύγχρονη Ψυχοθεραπεία»
τὶς δημοσιεύσεις ἄρθρων σὲ περιοδικά καὶ βιβλία, τὰ περιοδικὰ ἔντυπα

Νέα καὶ ἀνακοινώσεις

Σεμινάρια-Ἐκδηλώσεις
 • demonews 6/5/2019 Ψυχοθεραπευτικὲς Κοινότητες

  Οἱ Ψυχοθεραπευτικὲς Κοινότητες (Καθημερινή, Δεκαπενθήμερη καὶ Θερινή) συνιστοῦν ἕνα πρωτότυπο μοντέλο Θεραπευτικῆς Κοινότητας "δημοκρατικοῦ τύπου", ποὺ καλύπτει ὅλο τὸ φάσμα τῶν ...

 • Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση καὶ Ὁμαδικὴ Ψυχοθεραπεία 9/10/2018 Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση καὶ Ὁμαδικὴ Ψυχοθεραπεία

  Συντονιστής/τρια: Ἑλένη Μοράρου Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση καὶ Ὁμαδικὴ Ψυχοθεραπεία  (Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση, Ψυχόδραμα, Θεραπευτικὴ Κοινότητα, Οἰκογενειακὴ Θεραπεία) Τὸ σεμινάριο εἰσάγει τοὺς ...

 • Σύνθετα Διλήμματα στὴν Ὁμαδικὴ Ψυχοθεραπεία 17/10/2018 Σύνθετα Διλήμματα στὴν Ὁμαδικὴ Ψυχοθεραπεία

  Motherwell, L. & Shay, J.J. 2017 (eds). Μετάφραση: Ἀλκυόνη Τσέγκου. Ἐπιμέλεια Ἑλληνικῆς Ἔκδοσης:  Νατάσα Καραποστόλη, Μαρούλα Μητρούτσικου. Ἀθήνα: Ἐκδόσεις ΑΡΜΟΣ. Ἀπό τό ὀπισθόφυλλο: ...

 • demonews 18/3/2019 Ποιὸς Νοσεῖ ἀπὸ τὴν Ἄνοια; Ἀσθενεῖς καὶ Περιθάλποντες

  Οἱ διαταραχὲς ὑπὸ τὸν ὅρο «Ἄνοια» χαρακτηρίζονται ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση πολλαπλῶν νοητικῶν καὶ λειτουργικῶν ἐλλειμμάτων καὶ ἀπαιτοῦν ἐξειδικευμένη φροντίδα. Οἱ θεραπευτικὲς παρεμβάσεις στὴν ...

Κατεβάστε τὴν φόρμα συμμετοχῆς ἐδῶ
Ἐπιθυμεῖτε νὰ ἐνημερώνεσθε μέσῳ ἡλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ Κέντρου.


ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.