Ελληνικά | English
Καλῶς ἤρθατε.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ἀπὸ τὴν Παρασκευή 13 Μαρτίου ἀναστείλαμε τή λειτουργία ὅλων τῶν ὁμαδικῶν δραστηριοτήτων, θεραπευτικῶν καὶ ἐκπαιδευτικῶν, ὡς μέτρο προστασίας ἔναντι τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορονοϊοῦ. Τὸ Κέντρο παραμένει ἀνοικτό, 10.00 π.μ. - 18.00 μ.μ. γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῶν ἀναγκαίων ἤ ἔκτακτων ἀτομικῶν συναντήσεων, λαμβάνοντας πάντα τὰ ἀπαραίτητα μέτρα προφύλαξης. Ἐπί πλέον πραγματοποιοῦνται τηλεφωνικές ἤ διαδικτυακές συνεδρίες κατόπιν συνεννόησης.


Παρακολουθοῦμε τὶς ὁδηγίες τῶν ἁρμοδίων φορέων καὶ θὰ πράττουμε πάντοτε ἀναλόγως.

 

Καλῶς ἤρθατε.

Τὸ Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο, ὡς πολιτικὴ παρέμβαση στὴν ψυχιατρικὴ καὶ τὴν ψυχοθεραπεία, κατὰ τὰ 40 χρόνια τῆς λειτουργίας του πραγματοποίησε πολὺ περισσότερα ἀπὸ ὅσα εἶχε προγραμματίσει, φιλοδοξήσει ἢ ὁραματισθεῖ. Υἱοθετώντας ἐξ ἀρχῆς τὴν ἐμπρόσωπη ψυχοθεραπεία, ἐφαρμόσαμε τήν, σπανίως ἀκολουθούμενη, ἀρχὴ τῆς ἐντατικῆς κλινικῆς ἄσκησης ἐναρμονισμένης μὲ τὴν ἐκπαίδευση. ῾Η συστέγαση τῶν τεσσάρων ᾿Ινστιτούτων μὲ τό Κέντρο καὶ ἡ συνεχὴς διαπλοκὴ θεραπευτικῶν καὶ ἐκπαιδευτικῶν δραστηριοτήτων ἐπέφερε πολλὲς ἀναθεωρήσεις, ἀνατροπὲς καὶ καινοτομίες, πρακτικὲς καὶ θεωρητικές, στὴν ἐνάσκηση τῆς Θεραπείας καὶ τῆς ᾿Εκπαίδευσης.

Θεραπεία
opc
opc
opc

Πληροφορίες γιὰ τὶς θεραπευτικὲς δραστηριότητες
(ἐνήλικοι, οἰκογένειες, ζευγάρια, ἐφήβοι καὶ παιδιά)

Ἐκδόσεις

Πληροφορίες γιὰ τὴν ἐκδοτικὴ σειρὰ «Σύγχρονη Ψυχοθεραπεία»
τὶς δημοσιεύσεις ἄρθρων σὲ περιοδικά καὶ βιβλία, τὰ περιοδικὰ ἔντυπα

Νέα καὶ ἀνακοινώσεις

  • Κορονοϊός: Ἀναστολὴ τῶν Ὁμαδικῶν Δραστηριοτήτων 15/3/2020 Κορονοϊός: Ἀναστολὴ τῶν Ὁμαδικῶν Δραστηριοτήτων

    Ἀπὸ τὴν Παρασκευή 13 Μαρτίου ἀναστείλαμε τή λειτουργία ὅλων τῶν ὁμαδικῶν δραστηριοτήτων, θεραπευτικῶν καὶ ἐκπαιδευτικῶν, ὡς μέτρο προστασίας ἔναντι τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορονοϊοῦ. Τὸ Κέντρο θὰ ...

Σεμινάρια-Ἐκδηλώσεις
Κατεβάστε τὴν φόρμα συμμετοχῆς ἐδῶ
Ἐπιθυμεῖτε νὰ ἐνημερώνεσθε μέσῳ ἡλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ Κέντρου.


ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.