Ελληνικά | English

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Ὁ Ρόλος τῆς Ψυχιατρικῆς στὴν Ἀνάπτυξη τῆς Κλινικῆς Ὑπνολογίας
"Ὁ Ρόλος τῆς Ψυχιατρικῆς στὴν Ἀνάπτυξη τῆς Κλινικῆς Ὑπνολογίας"
Ὁμιλητής: Κώστας Σολδάτος, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Ψυχιατρικῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν


Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019, 8.00 μ.μ.

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 10/29/2019
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.