Ελληνικά | English

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

ΔιαλέξειςΣτὸ πλαίσιο τῶν Εἰσαγωγικῶν Σεμιναρίων δίδονται τακτικὰ ἀνοικτὲς διαλέξεις ἀπὸ προσκεκλημένους ὁμιλητὲς, Ἕλληνες καὶ ξένους.

Ἐπὶ πλέον, συχνά, συνάδελφοι ἀπὸ τὸ Κέντρο καὶ τὰ Ἰνστιτοῦτα δίνουν διαλέξεις, κατόπιν προσκλήσεως, σὲ διάφορα πλαίσια.

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 6/26/2016
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.