Ελληνικά | English

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Παρελθοῦσες Διαλέξεις Προσκεκλημένων Ὁμιλητῶν
1981


Raymond Blake, Ψυχαναλυτὴς ῾Ομάδας, ᾿Ινστιτοῦτο ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης Λονδίνου. "Analytic Groups in Therapeutic Communities".

Colin James, Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτὴς ῾Ομάδας, ᾿Ινστιτοῦτο ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης Λονδίνου. "Counselling, Psychoanalysis and Group Analysis".


1982


Tom Pitt-Aikens, Διευθυντής, Ψυχίατρος, Ψυχοθεραπευτής, Λονδίνο. "Possession, Exorcism and Deliquency".

Robert D. Hinshelwood, Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτής, Λονδίνο. "The Individual and Society: A Psychoanalytic View".


1983


Ρένος Ρώτας, Παθολόγος, Εἰδικὸς τῆς ῾Ομάδας Balint, ᾿Αθήνα. "Οἱ ῾Ομάδες ᾿Ιατρικῆς Αὐτογνωσίας".

Colin James, Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτὴς ῾Ομάδας, ᾿Ινστιτοῦτο ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης Λονδίνου. "Connecting Individual and Group Analysis".

Levana Marshall, Ψυχολόγος, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας, Λονδίνο. "Workshop on Family Therapy".

Goran Ahlin, Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτὴς ῾Ομάδας, ᾿Ινστιτοῦτο ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης Στοκχόλμης. "The Dialectic Between Democracy and Psychotherapy".

῎Αρης Λιάκος, Καθηγητὴς Ψυχιατρικῆς, Πανεπιστημιακὴ Κλινικὴ ᾿Ιωαννίνων."Οἱ Τεχνικὲς ᾿Αντικειμενικῆς ᾿Αξιολόγησης τῶν ᾿Εννοιῶν καὶ ἡ ᾿Εφαρμογή τους στὴν Ψυχοθεραπεία".

Malcolm Pines, Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτὴς ῾Ομάδας, ᾿Ινστιτοῦτο ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης Λονδίνου. "Wilfred Bion. A Critical Reappraisal of his Basic Assumptions Theory".

Caroline Garland, Κλινικὴ Ψυχολόγος, Ψυχαναλύτρια ῾Ομάδας, ᾿Ινστιτοῦτο ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης Λονδίνου. "The Frame Around the Mirror".

Δέσποινα Κωβαίου, Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια, ᾿Αθήνα. "Θεραπεία Gestalt".

Γιάννης Μπουλουγούρης, Καθηγητὴς Ψυχιατρικῆς, ᾿Αθήνα. "Νεώτερες ᾿Απόψεις στὴν ᾿Αντιμετώπιση τῶν Σεξουαλικῶν Προβλημάτων".

Μάριος Μαρκίδης, Ψυχίατρος, ᾿Αναπληρωτὴς Καθηγητὴς Ψυχιατρικῆς, ᾿Αθήνα. "῾Η Λακανικὴ ᾿Ανάγνωση τοῦ Freud".

Malcolm Pines, Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτὴς ῾Ομάδας, ᾿Ινστιτοῦτο ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης Λονδίνου. "The Frame of References".


1984


Stuart J. Whiteley, Διευθυντής, Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτὴς ῾Ομάδας, Νοσοκομεῖο Henderson. "Sociotherapy and Psychotherapy: Dual Processes in the Therapeutic Community".


1985


Andrew Powell, Ψυχίατρος, Διευθυντής, Ψυχαναλυτὴς ῾Ομάδας, Λονδίνο. "Phases of Development in Groups".

Werner Knauss, Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτὴς ῾Ομάδας, ᾿Ινστιτοῦτο ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης Χαϊδελβέργης. "The Treatment of Psychosomatic Illness in Group Analytic Psychotherapy".


1986


Γιῶργος Οἰκονομόπουλος, Ψυχίατρος, ᾿Αθήνα. “Περὶ Οὐσιῶν”.

Steven Hirsch, Καθηγητὴς Ψυχιατρικῆς, Λονδίνο. "The Influence of Social Environmental Factors on the Cause of Schizophrenia".

Γιάννης Παπακώστας, Καθηγητὴς Ψυχιατρικῆς Κλινικῆς, Αἰγινήτειο Νοσοκομεῖο, ᾿Αθήνα. "Γνωσιακὲς Ψυχοθεραπεῖες".

Dennis Brown, Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτὴς ῾Ομάδας, ᾿Ινστιτοῦτο ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης Λονδίνου. "Group Analysis: A Necessary Development?"

᾿Ιάσων Μαρᾶτος, Παιδοψυχίατρος, Ψυχαναλυτὴς ῾Ομάδας, ᾿Ινστιτοῦτο ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης Λονδίνου. "῾Ομαδικὴ Ψυχοθεραπεία γιὰ ῾Οριακὲς Διαταραχές".

Malcolm Pines, Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτὴς ῾Ομάδας, ᾿Ινστιτοῦτο ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης Λονδίνου. "Step-Children of Vienna. The Family History of Psychoanalysis, Psychodrama and Group Analysis".

Esther Afek, ᾿Ισραήλ. "Self Sacrifice Intervention Embeded in a Focal Approach to Family Therapy".


1987


Κοσμᾶς Ψυχοπαίδης, Καθηγητὴς Φιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν. "Ἡ ῎Εννοια τῆς Προσωπικότητας στὶς Θεωρίες τοῦ 19ου Αἰώνα".

Μᾶρκος Κυνηγός, Δάσκαλος, Διευθυντὴς Κολλεγίου ᾿Αθηνῶν. "Προσπάθειες ῾Ομαδικῆς Δουλειᾶς σ᾿ ἕνα Δημοτικὸ Σχολεῖο".

Πολύβιος Καραολίδης, Σύμβουλος ᾿Επιχειρήσεων, ᾿Αθήνα. "Οἱ Δυναμικὲς τῶν ῾Ομάδων στὸν Χῶρο ᾿Εργασίας".

Gerhard Rudnitzki, Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτὴς ῾Ομάδας, Πρόεδρος τοῦ ᾿Ινστιτούτου ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης Χαϊδελβέργης. "The Indications and Applications of Group Analysis. Assumptions and Facts of the Development and the Present State of the Social Function of Group Analysis".

Χρῆστος Καρανίκας, Δημοσιογράφος, ᾿Αθήνα. "῾Η ῎Ενταξη τοῦ Διαφορετικοῦ στὴν ᾿Αρχαιοελληνικὴ Κοινωνία".

Bryan Boswood, Ψυχαναλυτὴς ῾Ομάδας, Πρόεδρος τοῦ ᾿Ινστιτούτου ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης Λονδίνου. "Differences and Complementarities between Group Analysis and Psychodrama".


1988


῎Αρης Λιάκος, Καθηγητὴς Ψυχιατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου ᾿Ιωαννίνων. "Θεραπεία καὶ ᾿Επικινδυνότητα· ῾Η Συμβολὴ τῆς Οἰκογένειας".

Τρύφων Σπηλιώτης, Ρευματολόγος, ᾿Αθήνα. "Ψυχικὲς ᾿Εκδηλώσεις καὶ Θεραπεία τῶν Ρευματικῶν Νοσημάτων".

Γιάννης Παπακώστας, Καθηγητὴς Ψυχιατρικῆς, ᾿Αθήνα. "Ἡ Γνωσιακὴ Θεραπεία τῆς Κατάθλιψης".


1989


᾿Ιάσων Μαρᾶτος, Παιδοψυχίατρος, Ψυχαναλυτὴς ῾Ομάδας, ᾿Ινστιτοῦτο ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης Λονδίνου. "Οἱ ῾Οριακὲς Προσωπικότητες στὴν ῾Ελληνικὴ Μυθολογία".

Φωτεινὴ Τσαλίκογλου, Καθηγήτρια Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, ᾿Αθήνα. "῾Ο Βίαιος Ψυχοπαθής· ᾿Επιστημονικὰ καὶ ᾿Ιδεολογικὰ ᾿Αδιέξοδα μιᾶς Κοινωνικῆς Κατάστασης".

Τρύφων Σπηλιώτης, Ρευματολόγος, ᾿Αθήνα. "῾Η Σημασία τῶν Ψυχοκοινωνικῶν ᾿Επιδράσεων καὶ ὁ Ρόλος τους στὰ Ρευματικὰ Νοσήματα".

Janet Boakes, Ψυχολόγος, Ψυχαναλύτρια ῾Ομάδας, Λονδίνο. "Theoretical Concepts of Rehabilitation Practice".

Alfred D. Yassky, ΗΠΑ. "Beyond Theory and Practice: Factors Contributing to Determining Group Therapy".

Δημήτρης ᾿Αλεξόπουλος, Ψυχολόγος, Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν. "Μεθοδολογία ᾿Εμπειρικῆς ῎Ερευνας. ῾Η Περίπτωση τοῦ WISC-R".

Γιάννης Χλιαουτάκης, Καθηγητὴς Κοινωνιολογίας, ΤΕΙ ᾿Αθηνῶν. "῾Η Κοινωνικὴ ῎Ερευνα μὲ ᾿Ερωτηματολόγια".


1990


Γιάννης Τρυφωνόπουλος, ᾿Ενδοκρινολόγος, ᾿Αθήνα. "῾Ορμόνες καὶ Συμπεριφορά".

David Millard, Διευθυντής, Ψυχίατρος, Λονδίνο. "Educated Intuition: Observations on External Staff Consultancy".

Fern-Kramer Azima, Καθηγήτρια Ψυχολογίας, Μόντρεαλ, Καναδᾶς. "Clinical Research in Adolescent Group Therapy".

Λιάλια Θάτσερ, Χοροθεραπεύτρια, ᾿Αθήνα. "Χοροθεραπεία· ῾Η Σωματικὴ ῎Εκφρασις ὡς Μέσον ᾿Αντίληψης τοῦ ῾Εαυτοῦ".

Χ. Μπάκα, Β. ᾿Ορδόλη, Ψυχολόγοι, ᾿Αθήνα. "῾Η Συμβολὴ τῆς Ψυχολογίας στὴν Ad-Hoc ῎Ερευνα".

Τένια Μακρῆ, Οἰκογενειακὴ Σύμβουλος, ᾿Αθήνα. "Εἰσαγωγὴ στὸν ᾿Επαγγελματικὸ Προσανατολισμό".

Γιάννης Χλιαουτάκης, Καθηγητὴς Κοινωνιολογίας, ΤΕΙ ᾿Αθηνῶν. "Προσδιοριστικοὶ Παράγοντες Διαμόρφωσης Στάσεων στοὺς Κατοίκους τῆς Περιοχῆς τῆς Πρωτεύουσας ὡς πρὸς τὸ Σύνδρομο ᾿Επίκτητης ᾿Ανοσο-ανεπάρκειας καὶ τοὺς Προσβεβλημένους ἀπὸ αὐτό".


1991


Malcolm Pines, Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτὴς ῾Ομάδας, ᾿Ινστιτοῦτο ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης Λονδίνου. "Communication, Interpretation, Dialogue".

Χαράλαμπος ῾Ιεροδιακόνου, ᾿Επίτιμος Καθηγητὴς Ψυχιατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. "Ψυχαναλυτικὴ Θεώρηση τῶν Διαφορῶν μεταξὺ Ψυχωσικῆς καὶ Νευρωσικῆς Κατάθλιψης".


1992


Νικόλαος Καζαμίας, Νευρολόγος- Ψυχίατρος, ᾿Αθήνα. "᾿Επιστημολογικὲς καὶ ᾿Ηθικὲς ῎Οψεις τῆς Ψυχοθεραπείας".

John Schlapobersky, Ψυχαναλυτὴς ῾Ομάδας, ᾿Ινστιτοῦτο ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης Λονδίνου. "Relationship Problems in Group Analytic Psychotherapy".

Nick Kanas, Ψυχίατρος, Καθηγητὴς Ψυχιατρικῆς Πανεπιστημίου Καλιφόρνιας. "Therapy Groups with Schizophrenic Patients".

Τένια Μακρῆ, Οἰκογενειακὴ Σύμβουλος, ᾿Αθήνα. "῾Ο ᾿Επαγγελματικὸς Προσανατολισμὸς στὴν Εὐρώπη τοῦ 1992".

Γιάννης Ζέρβας, Καθηγητὴς ᾿Αθλητικῆς Ψυχολογίας τοῦ Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν. "῾Η Κινητικὴ Μάθηση καὶ ᾿Απόδοση σὲ Παιδιὰ μὲ ῾Υψηλὴ καὶ Χαμηλὴ ᾿Αναγνωστικὴ ῾Ικανότητα".


1993


Werner Knauss, Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτὴς ῾Ομάδας, ᾿Ινστιτοῦτο ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης Χαϊδελβέργης. "Envy, Jealousy and Competition in Groups".

᾿Ιάσων Μαρᾶτος, Παιδοψυχίατρος, Ψυχαναλυτὴς ῾Ομάδας, ᾿Ινστιτοῦτο ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης Λονδίνου. "῾Υπάρχει ῎Ενστικτο Αὐτοκαταστροφῆς;"

Digby Tantam, Καθηγητὴς Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπευτής, Λονδίνο. "Self Help Groups and their Dynamics".

Νικόλαος Καζαμίας, Νευρολόγος-Ψυχίατρος, ᾿Αθήνα. "Μετα-θεωρητικὰ Σχόλια γιὰ τὴ Θεραπευτικότητα τῆς ῾Ομάδας".


1994


᾿Ανδρέας Παράσχος, Καθηγητὴς Ψυχιατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. "Οἱ Σύγχρονες Διαγνωστικὲς Προσεγγίσεις τῶν Σχιζοφρενικῶν Διαταραχῶν καὶ οἱ ᾿Επιπτώσεις τους στὴ Φαρμακοθεραπευτικὴ ᾿Αντιμετώπιση".

Δημήτριος Γεώργας, Καθηγητὴς Ψυχολογίας τοῦ Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν. "῾Η Μάθηση στὶς Μικρὲς ῾Ομάδες".

Κώστας Στεφανῆς, Καθηγητὴς Ψυχιατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν. "Σχιζοφρένεια· Σύγχρονη Προβληματική".

Γιάννης Ζέρβας, Καθηγητὴς ᾿Αθλητικῆς Ψυχολογίας τοῦ Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν. "῾Η ᾿Επίδραση τῆς Φυσικῆς Δραστηριότητας στὴν Ψυχικὴ Διάθεση τοῦ ᾿Ατόμου".


1995


Νίκος Πανταζόπουλος, ῾Ομότιμος Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. "῾Ο Δικέφαλος ᾿Αετός· Σύμβολο ῾Ενότητας τῆς Νεοελληνικῆς ᾿Εθνότητας".

Μαρία Ψυχουντάκη, ᾿Αθλητικὴ Ψυχολόγος, Πανεπιστήμιο ᾿Αθηνῶν. "Πολυπαραγοντικὴ ᾿Αξιολόγηση τῆς Προσωπικότητας".


1996


Ρένος ᾿Αποστολίδης, Συγγραφέας, ᾿Αθήνα. "Κώστας Καραβίδας· ῾Ο Πρῖνος τῆς Δωρίδας".


1997


Κώστας Μιχαηλίδης, Καθηγητὴς Φιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν. "Τὸ Πρόσωπο, οἱ Διαστάσεις καὶ τὰ ῞Οριά του. Μία Φιλοσοφικὴ Προσέγγιση".

Θεόδωρος Ζιάκας, Συγγραφέας, ᾿Αθήνα. "῾Η Κρίση τῆς Νεωτερικῆς ᾿Εξατομίκευσης καὶ ἡ ῾Ελληνικὴ ᾿Εμπειρία".

Παῦλος Κυμίσης, Καθηγητής, Παιδοψυχίατρος, Νέα ῾Υόρκη, Η.Π.Α. "῾Η Ταυτότητα τοῦ ᾿Εφήβου καὶ ὁ Ρόλος τῆς ῾Ομάδας".

Κώστας Ζουράρις, Συγγραφέας, ᾿Αθήνα. "῾Η ῾Ελληνορωμέϊκη ᾿Αντίληψη περὶ Πολιτικῆς".

Malcolm Pines, Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτὴς ῾Ομάδας, ᾿Ινστιτοῦτο ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης Λονδίνου. "Encounter with the In-Between".

Κατερίνα Κουλάκογλου, Ψυχολόγος, ᾿Αθήνα. "῾Η Προβλητικὴ Δοκιμασία «Τὲστ τῶν Παραμυθιῶν»".


1998


᾿Ιωάννα ῾Ιεροδιακόνου-Μπένου, Ψυχίατρος, Ψυχαναλύτρια, Θεσσαλονίκη. "῾Ομάδες Balint".

᾿Α. Γεωργούλη-Κούκου, Παιδίατρος, Π. Καρακούλης, Παθολόγος, Γ. Τρυφωνόπουλος, ᾿Ενδοκρινολόγος, ᾿Αθήνα. "᾿Ιατρικὴ καὶ Ψυχιατρική· Δίαυλοι ᾿Επικοινωνίας".


1999


Στάμος Παπαστάμου, Καθηγητὴς Κοινωνικῆς Ψυχολογίας τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου, ᾿Αθήνα. "῾Η Ψυχολογικοποίηση· Χρήση καὶ Κατάχρηση τῶν Ψυχολογικῶν ῾Ερμηνειῶν".

Malcolm Pines, Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτὴς ῾Ομάδας, ᾿Ινστιτοῦτο ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης Λονδίνου. "Dreams as Personal, Dreams as Social".

Μαρία Ψυχουντάκη, ᾿Αθλητικὴ Ψυχολόγος, Πανεπιστήμιο ᾿Αθηνῶν. "῾Η Ψυχοδιάγνωση στὸν ᾿Αθλητισμό".

᾿Αμαλία Κονίδα, Κλινικὴ Ψυχολόγος, ᾿Αθήνα. "῾Η Χρήση τῶν Δοκιμασιῶν στὸν ᾿Επαγγελματικὸ Προσανατολισμὸ καὶ τὴν ᾿Επιλογὴ τοῦ Προσωπικοῦ".


2000


Χαράλαμπος ῾Ιεροδιακόνου, ᾿Επίτιμος Καθηγητὴς Ψυχιατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. "῾Η ᾿Αναγκαιότητα τῆς Ψυχοθεραπείας· Μποροῦμε μέσα ἀπὸ τὶς Σημερινὲς ῾Υπηρεσίες νὰ ᾿Ανταποκριθοῦμε;"

Malcolm Pines, Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτὴς ῾Ομάδας, ᾿Ινστιτοῦτο ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης Λονδίνου. "Institutions as Sources of Social and Emotional Capital".

Διονύσης Σακκᾶς, Ψυχίατρος, Θεραπευτὴς Οἰκογένειας, ᾿Αθήνα. "῾Η Συστημικὴ Προσέγγιση στὴ Δουλειὰ μὲ τὴν Οἰκογένεια (στὰ πλαίσια τῆς Πρόληψης καὶ τῆς Θεραπείας)".


2001


᾿Αναστασία Εὐκλείδη, Καθηγήτρια τοῦ ᾿Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. "Εἶναι ἡ Μεταγνώση Καθοριστικὸς Παράγοντας τῆς Αὐτορρύθμισης;"

᾿Αμαλία Κονίδα, Κλινικὴ Ψυχολόγος, ᾿Αθήνα. "῾Η ᾿Εφαρμογὴ τῆς Ψυχολογικῆς ᾿Αξιολόγησης στὴν ᾿Επιλογὴ Προσωπικοῦ".

Μαρία Ψυχουντάκη, ᾿Αθλητικὴ Ψυχολόγος, Πανεπιστήμιο ᾿Αθηνῶν. "῾Η Ψυχοδιάγνωση στὰ Πλαίσια τοῦ Προγράμματος τῆς Ψυχολογικῆς Προετοιμασίας ᾿Αθλητῶν ῾Υψηλοῦ ᾿Επιπέδου".


2002


Κατερίνα Μάτσα, Ψυχίατρος, Διευθύντρια Τμήματος 18 ῎Ανω τοῦ Ψ.Ν.Α., ᾿Αθήνα. "Περὶ τὴν Τοξικοεξάρτηση".

᾿Αμαλία Κονίδα, Κλινικὴ Ψυχολόγος, ᾿Αθήνα. "῾Η ᾿Εφαρμογὴ τῆς Ψυχολογικῆς ᾿Αξιολόγησης στὴν ᾿Επιλογὴ Προσωπικοῦ".

Μαρία Ψυχουντάκη, ᾿Αθλητικὴ Ψυχολόγος, Πανεπιστήμιο ᾿Αθηνῶν. "῾Η Ψυχοδιάγνωση στὰ Πλαίσια τοῦ Προγράμματος τῆς Ψυχολογικῆς Προετοιμασίας ᾿Αθλητῶν ῾Υψηλοῦ ᾿Επιπέδου".


2003


῎Αννα-Μαρία Κυριακοπούλου, Κλινικὴ Ψυχολόγος, Ψυχαναλύτρια ῾Ομάδας, ᾿Ινστιτοῦτο ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης ᾿Αθηνῶν. "῾Ομαδικὴ Ψυχοθεραπεία Μονογονεϊκῶν Οἰκογενειῶν".

Χρῆστος Γιανναρᾶς, Καθηγητὴς Φιλοσοφίας τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου, ᾿Αθήνα. "Σεξουαλικότητα καὶ Θρησκεία".


2005


Βασιλικὴ Παπαδιώτη, ᾿Επίκουρη Καθηγήτρια Ψυχολογίας τοῦ Πανεπιστημίου ᾿Ιωαννίνων, ᾿Εξελικτικὴ Ψυχολόγος, Οἰκογενειακή-Συστημικὴ Θεραπεύτρια. "Οἰκογενειακὴ Θεραπεία· Βασικὲς Θέσεις καὶ ᾿Εξελικτικὴ Πορεία".

Μαρία Ψυχουντάκη, ᾿Αθλητικὴ Ψυχολόγος, Πανεπιστήμιο ᾿Αθηνῶν. "Ψυχοδιαγνωστικὴ Διαδικασία στὰ Πλαίσια τοῦ Προγράμματος τῆς Ψυχολογικῆς Προετοιμασίας ᾿Αθλητῶν ῾Υψηλοῦ ᾿Επιπέδου".

Κώστας Σολδᾶτος, Καθηγητὴς Ψυχιατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν. "Ψυχοκοινωνικὲς ᾿Επιπτώσεις ἐκ τῶν Φυσικῶν Καταστροφῶν".

Malcolm Pines, Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτὴς ῾Ομάδας, ᾿Ινστιτοῦτο ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης Λονδίνου. "Shame and Depression".


2006


Δημήτριος Γεώργας, ῾Ομότιμος Καθηγητὴς Κοινωνικῆς Ψυχολογίας τοῦ Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν. "῾Ο Μετασχηματισμὸς τῆς ῾Ελληνικῆς Οἰκογένειας· Σύγχρονα ᾿Ερευνητικὰ Δεδομένα".

Παῦλος Ζαρογιάννης, Ψυχολόγος, Μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς ᾿Εθνικῆς ῾Εταιρείας Ψυχοθεραπείας ῾Ελλάδος. "῾Ομαδικὴ Προσωποκεντρικὴ Θεραπεία".


2007


Χάρις Κατάκη, Δρ. Φ., Ψυχολόγος, Πρόεδρος τοῦ ᾿Εργαστηρίου Διερεύνησης ᾿Ανθρωπίνων Σχέσεων. "Τὸ Συνθετικὸ Μοντέλο Θεραπείας· Θεωρία καὶ Πράξη".


2009


Malcolm Pines, Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτὴς ῾Ομάδας, ᾿Ινστιτοῦτο ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης Λονδίνου. "The Mind, the Brain and the Mirror".

Αἰκατερίνη Μάτσα, Ψυχίατρος, Διευθύντρια Τμήματος 18 ῎Ανω τοῦ Ψ.Ν.Α., ᾿Αθήνα, "Κοινοτικὴ Προσέγγιση Τοξικοεξαρτημένων Ἀτόμων".

Ἰωάννης Νηματούδης, Ἀναπληρωτής Καθηγητής τοῦ Τομέως Νευροεπιστημῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, "Εἰσαγωγή στήν Νευροψυχολογία", (στὰ Εἰσαγωγικὰ Σεμινάρια τῆς Θεσσαλονίκης).


2010


Ἄρης Λιάκος, Ζωγράφος, Ὁμότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, «ART BRUT».


2016


Θεόδωρος Ζιάκας,  "Ἡ Παρακμὴ τοῦ Νεωτερικοῦ Πολιτισμοῦ", 11 Ἀπριλίου 2016


2017

Γιῶργος Καραμπελιᾶς, Συγγραφέας,  παρουσίαση τοῦ βιβλίου του "1821. Ἡ Παλιγγενεσία", 18 Ἀπριλίου 2017.

Γιῶργος Καραμπελιᾶς, "Τὸ Δημοτικὸ Τραγούδι ὡς Συμπύκνωση τῆς Ἰδιοπροσωπίας τοῦ Νεώτερου Ἑλληνισμοῦ", 15 Μαϊου 2017.

Βλάσης Ἀγτζίδης, Διδάκτωρ σύγχρονης ἱστορίας καὶ μαθηματικός, "Ἡ Ρωσικὴ Ἐπανάσταση καὶ οἱ Ἕλληνες", 1η Νοεμβρίου 2017.


2019


Κώστας Σολδάτος, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Ψυχιατρικῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, "Ὁ Ρόλος τῆς Ψυχιατρικῆς στὴν Ἀνάπτυξη τῆς Κλινικῆς Ὑπνολογίας". 11 Νοεμβρίου 2019.


2023


Γεράσιμος Μακρῆς. Καθηγητής Κοινωνικῆς Ἀνθρωπολογίας στό Πάντειο Πανεπιστήμιο, εἰσήγηση μὲ θέμα τὴν πολυετή ἐπιτόπια ἐθνογραφική ἔρευνά του στό Σουδάν. 12 Ἰουνίου 2023.

 

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 10/20/2023
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.