Ελληνικά | English

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Παρελθοῦσες Διαλέξεις Συνεργατῶν
2006


«᾿Αμυντικὴ Ψυχιατρική· οἱ ᾿Απαρχὲς τῆς Σύγχρονης Δυσπιστίας», Τσέγκος ᾿Ι.Κ., Πολιτιστικὲς ᾿Εκδηλώσεις τοῦ ῾Ιδρύματος Θρακικῆς Τέχνης καὶ Παράδοσης, Ξάνθη


2007


«Ἀστοιχείωτη ἡ Στοιχειώδης Ἐκπαίδευση;», Ἰ.Κ. Τσέγκος, Μακεδονική Καλλιτεχνική Ἑταιρεία Κιλκίς.

"Ἡ Ἐκμάθηση τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν ὡς Εὐοδωτικός Παράγων στήν Ψυχοεκπαιδευτική Ἐξέλιξη τοῦ Παιδιοῦ", Θαλῆς Παπαδάκης, Χριστίνα Τερλίδου, Κέντρο Ἐλευσινιακῶν Μελετῶν «Δάειρα».

«Ψυχολογική Ἀξιολόγηση καί Θεραπευτικές Παρεμβάσεις στόν Χρόνιο Πόνο», Δημήτρης Μοσχονᾶς, Ἑταιρεία Ἰατρικῆς Φυσικῆς καί Ἀποκατάστασης.


2008


«Ἡ Ὁμαδική Ἀνάλυση μετά τόν S.H. Foulkes. Ἄς (ξανα)μιλήσουμε σοβαρά γιά τήν Ὁμάδα», παρουσίαση τῆς ἑλληνικῆς ἔκδοσης τοῦ βιβλίου τοῦ Farhard Dalal, Ἰ.Κ. Τσέγκος, Ἐκδόσεις Κανάκη.


2009


Σεμινάρια ἐπιμόρφωσης γονέων στόν Βόλο: συμμετεῖχαν μέ θεωρητικές παρουσιάσεις, οἱ Κ. Γκίνη, Ἑ. Μοράρου, Χ. Σιδηρόπουλος καί Ἄ. Τζιότζιου, κατόπιν προσκλήσεως τῆς Σχολῆς Γονέων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀναλήψεως.

«Ἡ Ἐπίδρασις τοῦ Πολυτονικοῦ στά Παιδιά τῆς Ἐξοπλιστικῆς Ἡλικίας (5-13 ἐτῶν). Τελικά Πορίσματα ἀπό τήν Ἔρευνα τοῦ Α.Ψ.Κ.», Ἰ.Κ. Τσέγκος, Θαλῆς Ν. Παπαδάκης, Δήμητρα Βεκιάρη καί Χριστίνα Τερλίδου, Βιβλιοπωλεῖο Αἰγηΐς, Πειραιᾶς.


2010


ʺΟἰκογενειακή Δυναμική καί Μαθησιακή Διεργασίαʺ, Ἄ. Κακούρη, Εὐ. Λαγάκου, Μ. Πετροπούλου, Ἡμερίδα ʺΟἱ Συναισθηματικές Καταστάσεις τῶν Παιδιῶν καί πῶς Ἐπηρεάζουν τή Διαδικασία τῆς Μάθησης. Ὁ Ρόλος τῶν Γονέων καί τῶν Ἐκπαιδευτικῶνʺ, Κέντρο πρόληψης «Μικρὴ Ἄρκτος», ὁμοσπονδία ἐκπαιδευτικῶν δημοτικῆς ἐκπαίδευσης καί ὁμοσπονδία γονέων, Λεμεσός, Κύπρος (ἡ Ἡμερίδα περιελάμβανε καὶ βιωματικὰ ἐργαστήρια).

«Οἱ Βλαβερὲς Συνέπειες τοῦ Μονοτονικοῦ καὶ ἡ Ἀπάτη τῆς Δυσλεξίας», Ἰ.Κ.Τσέγκος, Ἡμερίδα τοῦ Ροταριανοῦ Ὁμίλου μὲ θέμα: «Διαστάσεις καί Προοπτικές τῆς Σύγχρονης Ἐκπαίδευσης», Μάρτιος 2010.

«Ἡ Ψυχιατρική τῆς Νεωτερικότητας», Ἰ. Κ. Τσέγκος, Κέντρο Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν, Ἀπρίλιος, 2010.


2011


"Μονοτονικό, «Δυσλεξία», Δυσμαθία καὶ Ἱστορικὴ Ὀρθογραφία. Πρόοδος ἤ «διὰ Βίου Γλωσσικὴ Ἀναπηρία», Ἰ.Κ.Τσέγκος, Θ.Παπαδάκης, Δ. Βεκιάρη, Ἑ. Μανουσογιαννάκη, Χρ. Τερλίδου, 1ο Πανελλήνιο Πνευματικὸ Συμπόσιο, Ἐταιρία Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν, Δεκέμβριος 2011.


2017


"Ἡ Ψυχοθεραπεία στὴν Ἑλλάδα Σήμερα", Νιζέττα Ἀναγνωστοπούλου, Χρυσούλα Γιαλυράκη, Χάρις Κατάκη, Μαριλένα Κόμη, Πέτρος Πολυχρόνης, Ἰωάννης Κ. Τσέγκος


2018


"Ἡ Ἐκδίκηση τῶν Τόνων: Ἡ Ἔρευνα γιὰ τὴν Ἐπιβολὴ τοῦ Μονοτονικοῦ", Ἰ.Κ. Τσέγκος. Θ.Παπαδάκης, Δ. Βεκιάρη, Ἑταιρεία Μελέτης Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ, Ἀθήνα.

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 1/7/2018
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.