Ελληνικά | English

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Παράδοση καὶ Ἐκσυγχρονισμός - Δίλημμα ἤ ΣύνθεσηΤὴν Τρίτη, 9 Ἰανουαρίου 2018 στὶς 17.00, στὸ πλαίσιο τῆς ἐξαιρετικῆς σειρᾶς διαλέξεων τῆς Ἑταιρείας Μελέτης Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ, θὰ μιλήσουν οἱ Ἰ.Κ. Τσέγκος, Θ.Παπαδάκης καὶ Δ. Βεκιάρη, μὲ θέμα:


"Παράδοση καὶ Ἐκσυγχρονισμός - Δίλημμα ἤ Σύνθεση"

Ξενοφῶντος 4, Σύνταγμα, Χῶρος Πολιτικῆς καὶ Πολιτισμοῦ Ρήγας Βελεστινλῆς

 

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 1/7/2018
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.