Ελληνικά | English

ΝEA & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Μὴν Ξεχνᾶς τὴν Ἄνοια. Διαγνωστικὴ Διαδικασία καὶ Θεραπευτικὲς Παρεμβάσεις

2/10/2017Τὸ Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο διοργανώνει Ἡμερίδα μὲ θέμα:

«Ἡ Διαγνωστικὴ Διαδικασία καὶ οἱ Θεραπευτικές Παρεμβάσεις στὴν Ἄνοια»

Ἡ Ἡμερίδα θά πραγματοποιηθεῖ στήν Ἀθήνα, τό Σάββατο 21 Ὀκτωβρίου 2017, στό ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Περισσότερες πληροφορίες

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.