Ελληνικά | English

ΝEA & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σύνθετα Διλήμματα στὴν Ὁμαδικὴ Ψυχοθεραπεία

5/12/2017Κυκλοφορεῖ στὰ βιβλιοπωλεῖα τὸ νέο βιβλίο τῆς Ἐκδοτικῆς Σειρᾶς "Σύγχρονη Ψυχοθεραπεία", Σύνθετα Διλήμματα στὴν Ὁμαδικὴ Ψυχοθεραπεία

Motherwell, L. & Shay, J.J. 2017 (eds). Μετάφραση: Ἀλκυόνη Τσέγκου. Ἐπιμέλεια Ἑλληνικῆς Ἔκδοσης:  Νατάσα Καραποστόλη, Μαρούλα Μητρούτσικου. Ἀθήνα: Ἐκδόσεις ΑΡΜΟΣ.

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.