Ελληνικά | English

ΝEA & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

13/11/2019Τό Ἀνοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο, τό Ἰνστιτοῦτο Ψυχοδράματος–Κοινωνικοθεραπείας καί ἡ Ἑταιρεία Θεραπευτῶν Κοινότητας, Ψυχοδράματος καί Κοινωνικοθεραπείας διοργανώνουν Ἡμερίδα μέ θέμα:

Κίνηση καί Λόγος στήν Ψυχοθεραπεία: Δραματοθεραπεία, Σωματική Ψυχοθεραπεία καί Ὁμαδικοαναλυτικό Ψυχόδραμα

Οἱ δραστηριότητες πού κινητοποιοῦν τή σωματική, νοητική, καί συναισθηματική λειτουργία καθορίζονται ἀπό τήν ὁλιστική θεώρηση τοῦ ἀτόμου καί ἐπιδιώκουν τήν  ἰσορροπία σώματος-ψυχῆς-νοῦ.

Εἰδικώτερα, ἡ κίνηση τοῦ σώματος θεωρεῖται ἐξ ἴσου σημαντική μέ τόν λόγο καί ἀξιοποιεῖται πλέον στή θεωρία καί τήν κλινική πρακτική ποικίλων ψυχοθεραπευτικῶν σχολῶν. Στήν Ἡμερίδα θά ἔχουμε τήν εὐκαιρία, μέσῳ τῶν θεωρητικῶν εἰσηγήσεων ἀλλά καί τῆς βιωματικῆς ἐμπειρίας, νά συζητήσουμε καί νά διερευνήσουμε τόν βαθμό καί τούς τρόπους μέ τούς ὁποίους ἡ κίνηση, σέ συνδυασμό μέ τόν λόγο, μποροεῖ νά ἀξιοποιηθεῖ τόσο στόν χῶρο τῆς ψυχικῆς ὑγείας ὅσο καί στήν ἐκπαίδευση.

Θά ἑστιασοῦμε περισσότερο σέ τρεῖς προσεγγίσεις, οἱ ὁποῖες συνδυάζουν τόν λόγο καί τήν κίνηση:

  • Δραματοθεραπεία (λόγος, θεατρική τέχνη)
  • Σωματική Ψυχοθεραπεία (λειτουργική σχέση νοῦ-σὠματος)
  • Ὁμαδικοαναλυτικό Ψυχόδραμα (σύζευξη ὁμαδικῆς διαδικασίας καί σκηνικῆς δράσης)

 Ἀπώτερος σκοπός πάντοτε εἶναι ὁ διάλογος καί ἡ σύνθεση.

Οἱ ἐργασίες τῆς Ἡμερίδας ἀπευθύνονται σέ ἐπαγγελματίες τῆς ψυχικῆς ὑγείας (ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ἐργοθεραπευτές, νοσηλευτές κ.ἄ.), σέ ψυχοθεραπευτές, σὲ ἐπαγγελματίες ἄλλων εἰδικοτήτων (ἐκπαιδευτικούς, εἰδικούς παιδαγωγούς κ.ἄ.) καί σέ φοιτητές/σπουδαστές τῶν σχετικῶν σχολῶν. Οἱ θέσεις εἶναι περιορισμένες.

Πληροφορίες - Ἐγγραφές:

ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Τηλ. 2106447532-3, 2106435980

Ἡμερομηνία: Σάββατο,14 Δεκεμβρίου 2019  10:00 π.μ. – 16:30 μ.μ.

Κόστος Συμμετοχῆς: 30 εὐρώ. 20 εὐρώ γιά φοιτητές, ἀνέργους.

 

ΥΓ: Ντυθεῖτε ἄνετα!

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.