Ελληνικά | English

ΝEA & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Θερινὲς Θεραπευτικὲς Δραστηριότητες

17/7/2017Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ καλοκαιριοῦ τὸ Κέντρο παραμένει συνεχῶς ἀνοικτό, μὲ ἐξαίρεση μίας ἑβδομάδας, γύρω ἀπὸ τὸ Δεκαπενταύγουστο. Ἀπό τὰ μέσα Ἰουλίου ἕως τὰ τέλη τοῦ Αὐγούστου, γίνονται ὁρισμένες, ἀναγκαῖες τροποποιήσεις στὶς δραστηριότητες ποὺ λειτουργοῦν ὅλη τὴ χρονιά, ὥστε τόσο τό προσωπικὸ ὅσο καὶ οἱ παλαιώτεροι θεραπευόμενοι νὰ ἀπολαύσουςν τὶς θερινές διακοπές. Ὡστόσο, τόσο γιά τοὺς νεο-προσερχόμενους ὅσο καὶ γιὰ ἐκείνους, ἀπὸ τούς παλαιοτέρους, ποὺ χρειάζεται νὰ συνεχίσουν τή θεραπεία τους κατὰ τὸ διάστημα αὐτό, λειτουργοῦν ὅλες οἱ ἀξιολογητικές, θεραπευτικὲς καὶ ὑποστηρικτικὲς δραστηριότητες τοῦ ὀργανισμοῦ.

 

Τὰ Θερινὰ Τμήματα θὰ λειτουργήσουν φέτος ἀπὸ τὶς 24 Ἰουλίου ἕως τὶς 11 Αυγούστου καὶ ἀπὸ τὶς 21 Αὐγούστου ἕως τὴν 1η Σεπτεμβρίου.

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.