Ελληνικά | English
Καλῶς ἤρθατε.

Τὸ Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο, ὡς πολιτικὴ παρέμβαση στὴν ψυχιατρικὴ καὶ τὴν ψυχοθεραπεία, στὰ 42 χρόνια τῆς λειτουργίας του πραγματοποίησε πολὺ περισσότερα ἀπὸ ὅσα εἶχε προγραμματίσει, φιλοδοξήσει ἢ ὁραματισθεῖ. Υἱοθετώντας ἐξ ἀρχῆς τὴν ἐμπρόσωπη ψυχοθεραπεία, ἐφαρμόσαμε τήν, σπανίως ἀκολουθούμενη, ἀρχὴ τῆς ἐντατικῆς κλινικῆς ἄσκησης ἐναρμονισμένης μὲ τὴν ἐκπαίδευση. ῾Η συστέγαση τῶν τεσσάρων ᾿Ινστιτούτων μὲ τό Κέντρο καὶ ἡ συνεχὴς διαπλοκὴ θεραπευτικῶν καὶ ἐκπαιδευτικῶν δραστηριοτήτων ἐπέφερε πολλὲς ἀναθεωρήσεις, ἀνατροπὲς καὶ καινοτομίες, πρακτικὲς καὶ θεωρητικές, στὴν ἐνάσκηση τῆς Θεραπείας καὶ τῆς ᾿Εκπαίδευσης.

Θεραπεία
opc
opc
opc

Πληροφορίες γιὰ τὶς θεραπευτικὲς δραστηριότητες
(ἐνήλικοι, οἰκογένειες, ζευγάρια, ἐφήβοι καὶ παιδιά)

Ἐκδόσεις

Πληροφορίες γιὰ τὴν ἐκδοτικὴ σειρὰ «Σύγχρονη Ψυχοθεραπεία»
τὶς δημοσιεύσεις ἄρθρων σὲ περιοδικά καὶ βιβλία, τὰ περιοδικὰ ἔντυπα

Νέα καὶ ἀνακοινώσεις

Σεμινάρια-Ἐκδηλώσεις
 • Ὁμαδικὲς Ψυχοθεραπευτικὲς Προσεγγίσεις καὶ Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση 10/20/2023 Ὁμαδικὲς Ψυχοθεραπευτικὲς Προσεγγίσεις καὶ Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση

  Συντονιστής/τρια: Κυριακή Δημητρακοπούλου Ὁμαδικὲς Ψυχοθεραπευτικὲς Προσεγγίσεις (Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση, Ψυχόδραμα, Θεραπευτικὴ Κοινότητα, Οἰκογενειακὴ Θεραπεία) καὶ Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση Τὸ ...

 • Ὁμάδα Περιθαλπόντων 10/20/2023 Ὁμάδα Περιθαλπόντων

  ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΝΤΩΝ Άντιμετωπίζοντας τό Χρόνιο Νόσημα καί τήν Ἀπώλεια Γιά 5η χρονιά ξεκινᾶ κύκλος συναντήσεων τῆς Ὁμάδας Περιθαλπόντων. Πρόκειται γιά ὑποστηρικτικοῦ τύπου θεραπευτική ὁμάδα ...

 • demonews 2/7/2024 ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

  Νέα συλλογή διηγημάτων τοῦ Ἰ.Κ.Τσέγκου ἀπό τίς Ἐκδόσεις ΑΡΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τό Ποδήλατο  Σινέ Ἀχίλλειον Oἱ χρυσοφόρες τουλοῦμπες Ἡ Πανσέληνος στό Πήλιο Οἱ Πελαργοί Ἡ ...

 • demonews 5/20/2024 Η ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

  ΗΜΕΡΙΔΑ  Σάββατο, 1 Ἰουνίου 2024   Τό Ἀνοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο καί τό Ἰνστιτοῦτο Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν, ὀργανώνουν Ἡμερίδα μέ θέμα: «Ἡ Ψυχοπαθολογία τῶν ...

Κατεβάστε τὴν φόρμα συμμετοχῆς ἐδῶ
Ἐπιθυμεῖτε νὰ ἐνημερώνεσθε μέσῳ ἡλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ Κέντρου.


ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.