Ελληνικά | English

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Θεσσαλονίκη

Συντονιστής: Χαράλαμπος ΣιδηρόπουλοςΟἱ δραστηριότητες στὴ Θεσσαλονίκη ἄρχισαν τὸ 1996, κατ᾿ ἀναλογίαν πρὸς τὸ σχῆμα τῶν ᾿Ιωαννίνων. ῾Υπάρχει συνεργασία μὲ ἐνδιαφερόμενους ἀπὸ τὶς τοπικὲς Πανεπιστημιακὲς Σχολὲς καὶ τὰ Θεραπευτικὰ Κέντρα καὶ ἐνεργὸς συμμετοχὴ τῶν μελῶν τοῦ Βορειοδυτικοῦ Τμήματος τῆς ῾Εταιρείας ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης ῾Ελλάδος. ᾿Επίσης, συμμετέχουν ἐνεργῶς καὶ οἱ σπουδαστὲς τῶν τεσσάρων ᾿Ινστιτούτων, οἱ ὁποῖοι κατοικοεδρεύουν στὴν περιφέρεια. Οἱ κάτωθι δραστηριότητες ἔχουν προγραμματισθεῖ γιὰ τὸ προσεχές ἔτος:

Εἰσαγωγὴ στίς Ψυχοθεραπευτικὲς καί Ψυχοδιαγνωστικὲς Μεθόδους

Τὸ Σεμινάριο ἀπευθύνεται σὲ ἐπαγγελματίες τῆς ψυχικῆς ὑγείας (Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Κοινωνικοὺς Λειτουργούς, Ἐργοθεραπευτές, Νοσηλευτές, Ἐπισκέπτες Ὑγείας κ.ἄ.), Διοικητικὰ Στελέχη Ὑπηρεσιῶν Ὑγείας, Ἐκπαιδευτικούς, Εἰδικοὺς Παιδαγωγούς καθὼς καὶ στοὺς φοιτητὲς τῆς Ἰατρικῆς, τῶν Ψυχοπαιδαγωγικῶν Σχολῶν καὶ τῶν Τεχνολογικῶν Ἐκπαιδευτικῶν Ἱδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.).

Διευκρινίζεται ὅτι, τὸ Σεμινάριο εἶναι εἰσαγωγικοῦ ἐπιπέδου καί, ὡς ἐκ τούτου, δὲν ἐπαρκεῖ γιὰ μιὰ ὑπεύθυνη ἐπαγγελματικὴ ἐξάσκηση στὴν Ὁμαδική Δυναμική, τὸ Ψυχόδραμα καὶ τὶς ψυχοδιαγνωστικὲς τεχνικές. Τὴν ἀπαιτούμενη γι΄ αὐτὸ ἐπάρκεια παρέχουν οἱ μεταπτυχιακὲς ἐπαγγελματικὲς ἐκπαιδεύσεις, Ψυχαναλυτῶν Ὁμάδος, Ψυχοδραματιστῶν-Κοινωνικοθεραπευτῶν, Θεραπευτῶν Οἰκογένειας καὶ Ψυχολογικῶν Ἀξιολογήσεων, οἱ ὁποῖες ὀργανώνονται ἀπὸ τὰ ἀντίστοιχα Ἰνστιτοῦτα.

Διάρκεια

Ἀποτελεῖται ἀπό ὀκτώ τετράωρες συναντήσεις, Σάββατο, 10.00 π.μ.-2.15 μ.μ., ἀπὸ τὸν Νοέμβριο ἕως καὶ τὸν Μάρτιο.

Θεωρία

 • Παρουσίαση διαφόρων ὁμαδικῶν, ψυχοθεραπευτικῶν μοντέλων (Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση, Ψυχόδραμα, Κοινωνικοθεραπεία, Θεραπευτικὴ Κοινότητα, Θεραπείας Οἰκογένειας-Ζεύγους, Ὁμαδικὴ Ψυχοθεραπεία Παιδιῶν καὶ Ἐφήβων κ.ἄ.).
 • Ἐφαρμογὴ τῶν ὁμαδικῶν δυναμικῶν σὲ ποικίλους τομεῖς (θεραπεία, πρόληψη, ἐκπαίδευση, ὀργανισμοί, ἐπιχειρήσεις κ.λ.π.).
 • Ψυχολογικὴ ἀξιολόγηση (ψυχολογικὲς δοκιμασίες νοημοσύνης καὶ προσωπικότητας, ἐνηλίκων καὶ παιδιῶν).


  Βιωματικὴ Μάθηση

 • Συμμετοχὴ σὲ Μικρὲς Ὁμάδες Ἐμπειρίας, Ἀναλυτικοῦ Τύπου
 • Συμμετοχὴ σὲ Ὁμάδες Ἐμπειρίας Ψυχοδράματος καὶ Ὁμάδες Κοινωνικοδυναμικοῦ Προσανατολισμοῦ 
 • Ἐμπειρία Μεγάλης Ὁμάδας/Κοινωνιοδράματος

Οἱ συμμετέχοντες ἔχουν, ἐπίσης, τὴν εὐκαιρία νὰ ἐπεξεργαστοῦν εἰδικὰ θέματα, ὅπως:

 • κλινικὰ παραδείγματα ψυχοθεραπείας Ὁμαδικοαναλυτικοῦ τύπου, Θεραπείας Οἰκογένειας καὶ Ψυχολογικῆς Ἀξιολόγησης∙
 • ἐπὶ πλέον, ἔχουν τὴ δυνατότητα ἐμπειρίας στὴν Ὁμαδικοαναλυτικὴ Ἐποπτεία, καθὼς καὶ
 • στὶς τεχνικὲς τοῦ Οἰκογενειακοῦ Ἀνάγλυφου καὶ τῆς Προσομοίωσης Οἰκογένειας.

 
Πληροφορίες-Ἐγγραφές:
Θεσσαλονίκη: Φραντσέσκα Μπασιάλλα 2310 455331

Κατερίνη: Χαράλαμπος Σιδηρόπουλος 23510 38465

Βόλος: Μαρία Ἀποστολίδη 24210 30756

Ἀθήνα: ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, Σ. Χαραλάμπη 1 & Μαυρομιχάλη, 114 72, Τηλ.: 210 6447532-3.

Ἡμερομηνία Ἔναρξης: 26 Νοεμβρίου 2016

Κόστος Συμμετοχῆς: 220 εὐρώ, φοιτητικὴ ἔκπτωση 30%

 

Ἐπίσης δίνεται ἡ δυνατότητα συμμετοχῆς σὲ Ὁμαδικὴ Ἐποπτεία μὲ ἐπιβάρυνση 35€ ἐπὶ 4 φορὲς ἢ 30€ ἐπὶ 8 φορές. Τὰ μέλη τοῦ σεμιναρίου ποὺ συμμετέχουν καὶ στὶς ἐποπτεῖες ἔχουν ἔκπτωση 30%.

 

 

 

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 14/9/2016
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.