Ελληνικά | English

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ἰωάννινα

Συντονίστρια: Γεωργία ΜοιροπούλουΕἰσαγωγὴ στὶς Ψυχοθεραπευτικὲς καὶ Ψυχοδιαγνωστικὲς Μεθόδους

Οἱ ἐκπαιδευτικὲς δραστηριότητες στὰ Ἰωάννινα ξεκίνησαν τὸ 1992. Τὸ Είσαγωγικὸ Σεμινάριο ἀπευθύνεται σὲ ἐπαγγελματίες τῆς ψυχικῆς ὑγείας (Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Κοινωνικοὺς Λειτουργούς, Ἐργοθεραπευτές, Νοσηλευτές, Ἐπισκέπτες Ὑγείας κ.ἄ.), Διοικητικὰ Στελέχη Ὑπηρεσιῶν Ὑγείας, Ἐκπαιδευτικούς, Εἰδικοὺς Παιδαγωγούς καθὼς καὶ στοὺς φοιτητὲς τῆς Ἰατρικῆς, τῶν Ψυχοπαιδαγωγικῶν Σχολῶν καὶ τῶν Τεχνολογικῶν Ἐκπαιδευτικῶν Ἱδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.).

Διευκρινίζεται ὅτι, τὸ Σεμινάριο εἶναι εἰσαγωγικοῦ ἐπιπέδου καί, ὡς ἐκ τούτου, δὲν ἐπαρκεῖ γιὰ μιὰ ὑπεύθυνη ἐπαγγελματικὴ ἐξάσκηση στὴν Ὁμαδική Δυναμική, τὸ Ψυχόδραμα καὶ τὶς ψυχοδιαγνωστικὲς τεχνικές. Τὴν ἀπαιτούμενη γι' αὐτὸ ἐπάρκεια παρέχουν οἱ μεταπτυχιακὲς ἐπαγγελματικὲς ἐκπαιδεύσεις, Ψυχαναλυτῶν Ὁμάδος, Ψυχοδραματιστῶν-Κοινωνικοθεραπευτῶν, Θεραπευτῶν Οἰκογένειας καὶ Ψυχολογικῶν Ἀξιολογήσεων, οἱ ὁποῖες ὀργανώνονται ἀπὸ τὰ ἀντίστοιχα Ἰνστιτοῦτα.

Διάρκεια

Ἀποτελεῖται ἀπὸ 6 (ἕξι) τετράωρες συναντήσεις, δεκαπενθήμερης συχνότητας, Σάββατο, 10.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.(42 διδακτικὲς ὧρες).

Θεωρία

  • Παρουσίαση διαφόρων ὁμαδικῶν, ψυχοθεραπευτικῶν μοντέλων (Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση, Κοινωνικοθεραπεία, Ψυχόδραμα, Θεραπευτικὴ Κοινότητα, Θεραπεία Οἰκογένειας-Ζεύγους, Ὁμαδικὴ Ψυχοθεραπεία Παιδιῶν καὶ Ἐφήβων κ.ἄ.).
  • Ἐφαρμογὴ τῶν ὁμαδικῶν δυναμικῶν σὲ ποικίλους τομεῖς (θεραπεία, πρόληψη, ἐκπαίδευση, ὀργανισμοί, ἐπιχειρήσεις κ.λπ.).
  • Ψυχολογικὴ Ἀξιολόγηση (ψυχολογικές ἀξιολογήσεις παιδιοῦ, ἑνηλίκου, ζεύγους καί οἰκογένειας)


Βιωματικὴ Μάθηση

  • Συμμετοχὴ σὲ Μικρὲς Ὁμάδες Ἐμπειρίας, Ἀναλυτικοῦ Τύπου.
  • Συμμετοχὴ σὲ Ὁμάδες Ἐμπειρίας Ψυχοδράματος καὶ Ὁμάδες Κοινωνικοδυναμικοῦ Προσανατολισμοῦ.
  • Ἐμπειρία Μεγάλης Ὁμάδας/Κοινωνιοδράματος.

 


 


Πληροφορίες-γγραφές

Ἰωάννινα: Γεωργία Μοιροπούλου, 26510 75487

Ἀθήνα: ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ,

Σ. Χαραλάμπη 1 & Μαυρομιχάλη, 114 72, Τηλ.: 210 6435980

Ἡμερομηνία Ἔναρξης:  Θά ἀνακοινωθεῖ συντόμως

Κόστος Συμμετοχῆς: 180 εὐρώ, φοιτητικὴ ἔκπτωση 30%

 

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 12/1/2017
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.