Ελληνικά | English

ΤΜΗΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Διαδικτυακὸ Σεμινάριο: Θεραπευτικὴ Κοινότητα καὶ Ὁμαδικοαναλυτικό ΨυχόδραμαΔιαδικτυακὸ Σεμινάριο: Θεραπευτικὴ Κοινότητα καὶ Ὁμαδικοαναλυτικό Ψυχόδραμα

Τὸ σεμινάριο εἰσάγει τοὺς συμμετέχοντες στὶς ψυχοδυναμικὲς και κοινωνικοδυναμικές ἔννοιες καὶ ἐφαρμογές τῆς ὁμάδας, καὶ συγκεκριμένα τῆς Θεραπευτικὴς Κοινότητας καὶ τοῦ Ψυχοδράματος.

Τὸ Σεμινάριο ἐνδιαφέρει τοὺς ἐργαζομένους ἢ ἐκπαιδευομένους στὸν ψυχιατρικὸ χῶρο ἀλλὰ καὶ ἐπαγγελματίες ἄλλων εἰδικοτήτων ποὺ ἐργάζονται μὲ ὁμάδες (εἰδικοὺς παιδαγωγούς, ἐκπαιδευτικοὺς κ.ἄ.).

Ἀποτελεῖ, ἐπίσης, μέρος τοῦ προκαταρκτικοῦ σταδίου γιά τίς  μεταπτυχιακές ἐπαγγελματικές ἐκπαιδεύσεις.

Διάρκεια

Ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο δίωρες συναντήσεις, ἑβδομαδιαίας συχνότητας. Δευτέρα, 19.00 ἕως 21.00 μ.μ., 12 καὶ 19 Ἀπριλίου 2021.

Θεωρία

  • Θεραπευτικὴ Κοινότητα: Βασικές Ἔννοιες καὶ Ἐφαρμογές.
  • Κοινωνικοθεραπεία: ἡ Σημασία τῆς Δράσης στὴν Ψυχοθεραπεία
  • Ὁμαδικο-αναλυτικὸ Ψυχόδραμα.

Ἐμπειρία

Μέσῳ συγκεκριμένων τεχνικῶν, οἱ συμμετέχοντες ἐπεξεργάζονται εἰδικώτερα θέματα σχετικὰ μὲ τὴν Κοινωνικοθεραπεία καὶ τὸ Ψυχόδραμα.


Κόστος Συμμετοχῆς: 60 εὐρώ, φοιτητὲς 40 εὐρώ

Kατεβάστε σχετικό PDF
Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 6/4/2021
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.