Ελληνικά | English

ΤΜΗΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Διαδικτυακό Σεμινάριο: Εἰσαγωγὴ στή Θεραπεία Οἰκογένειας

Κωνσταντίνα ΛατσώναΤὸ Σεμινάριο ἐνδιαφέρει τοὺς ἐργαζομένους ἢ ἐκπαιδευομένους στὸν ψυχιατρικὸ χῶρο ἀλλὰ καὶ ἐπαγγελματίες ἄλλων εἰδικοτήτων ποὺ ἐργάζονται μὲ οἰκογένειες καὶ παιδιά (παιδιάτρους, εἰδικοὺς παιδαγωγούς, ἐκπαιδευτικοὺς κ.ἄ.).

Ἀποτελεῖ, ἐπίσης, μέρος τοῦ προκαταρκτικοῦ σταδίου γιά τίς  μεταπτυχιακές ἐπαγγελματικές ἐκπαιδεύσεις.

Διάρκεια

Ἀποτελεῖται ἀπό δύο, δίωρες συναντήσεις, Δευτέρα 7.00 - 9.00 μ.μ., 8 καὶ 22 Μαρτίου.

Θεωρία

  • Βασικοὶ παράγοντες τῆς οἰκογενειακῆς δομῆς καὶ λειτουργίας.
  • Bασικὲς ἀρχὲς τῆς Θεραπείας Οἰκογένειας καὶ τῆς Θεραπείας Ζεύγους.
  • Ὁμαδικὴ ψυχοθεραπεία παιδιῶν καὶ ἐφήβων: ἡ Πολυπαραγοντικὴ Προσέγγιση. Κλινικὲς ἐφαρμογὲς στὸ Α.Ψ.Κ.
  • Ἡ ἐκπαίδευση στὴ Θεραπεία Οἰκογένειας.
  • Ὁ ρόλος τοῦ θεραπευτοῦ.

Ἐμπειρία

Μέσῳ συγκεκριμένων τεχνικῶν (προσομοίωση καί συζήτηση κλινικῶν περιπτώσεων), οἱ συμμετέχοντες ἐπεξεργάζονται εἰδικώτερα θέματα, ὅπως ἡ συνέντευξη, ἡ μεθοδολογία χορήγησης τῶν δοκιμασιῶν, ἡ ἀξιολόγηση τῶν ἀποτελεσμάτων καθώς καί ἡ συγγραφὴ τῆς τελικῆς ἐκθέσεως.


Κόστος Συμμετοχῆς: 60 εὐρώ, φοιτητὲς 40 εὐρώ

Αἴτηση Συμμετοχῆς: Ἐπικοινωνεῖτε μὲ τὴ Γραμματεία τοῦ Α.Ψ.Κ.

Kατεβάστε σχετικό PDF
Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 16/2/2021
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.