Ελληνικά | English

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ἡ Γραμματεία

Μαρούλα ΜητρούτσικουὍλες οἱ δραστηριότητες τοῦ Κέντρου διεκπεραιώνονται χάρις στὸ πενταμελὲς προσωπικὸ τῆς Γραμματείας τὸ ὁποῖο, μεταξὺ τῶν ἄλλων, ἐποπτεύει καὶ τὴν συντήρηση τοῦ κτηρίου. Ἡ οἰκονομικὴ διαχείριση διεξάγεται ἀπὸ ἕναν λογιστὴ μερικῆς ἀπασχόλησης καθὼς καὶ ἕνα μέλος τῆς Γραμματείας.

Θεραπευτικὸς Τομέας: Χριστίνα Διαμαντῆ

Ἐκπαιδευτικός-Ἐρευνητικός Τομέας:  Γιούλα Πάντου

Ἀρχεῖα: Θεοδώρα Βάνα

Λογιστήριο: Θέμις Γάτση, Γιάννης Δόντης

• Συντήρηση κτηρίου: Δήμητρα Λαμπούση

Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 29/6/2022
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 1 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 114 72 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210.6435980 - 210.6447533 / FΑΧ. 210.6445140 // Copyright © Α.Ψ.Κ. 2011. All rights reserved.